O nás

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Severní Čechy vznikla neformálně v roce 2014 jako „dceřiná“ organizace ČSOP JARO Jaroměř – tedy součást ochranářské skupiny JARO.

PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY

Navázali jsme hlavně na práci našich kolegů z Jaroměře, kteří v naší oblasti působili už dávno před naším vznikem a od kterých jsme postupně převzali do péče řadu lokalit, které se v našem regionu snažili (za)chránit. Původně jsme se zaměřovali hlavně na praktickou ochranu přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. V dalších letech jsme začali působit i v oblasti Českého středohoří.

ENVIRONMENTÁLNÍ OSVĚTA A EKOVÝCHOVA

Vedle péče o biologicky hodnotné lokality (například sečení luk, vyřezávání náletů nebo hloubení tůní pro obojživelníky), se věnujeme především environmentální osvětě a ekovýchově. Nabízíme přednášky pro školy i širokou veřejnost, od nejmenších dětí (protože s výchovou ke vztahu k přírodě je třeba začít co nejdřív) až po vysoké školy a firmy (protože nikdy není pozdě, dozvědět se něco nového).

MONITORING ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

V neposlední řadě se též věnujeme mapování rostlin i živočichů a průzkumům „nových“ lokalit a následnému navrhování či vylepšování péče o ně. Dále vypomáháme s řadou aktivit a akcí naší „mateřské“ organizace JARO (jako například akce pro veřejnost).

KAMPAŇ za tetřívky

Od roku 2017 spolupracujeme  na ochraně přírody v Krkonoších a na kampani Zachraňme Krakonošova kuřátka – tedy na aktivitách, které mají směřovat k záchraně krkonošských tetřívků obecných – například vydání komiksu.

mEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V roce 2019 jsme oblast naší působnosti rozšířili až do Rakouska, konkrétněji do oblasti Tyrolska, kde se v úzké spolupráci s JARO Österreich věnujeme aktivní péči o přírodovědně cenné plochy ve spolupráci s Naturpark Kaunergrat, Naturpark Lechtal a Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis.

nÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ DO KRAJINY

Od roku 2020 zajišťujeme pastvu divokých koní z Exmooru v přírodní rezervaci Baroch a rádi bychom spolu s kolegy spustili návrat velkých kopytníků (zubr + kůň) i na hřebeny Krkonošského národního parku.

nĚKTERÉ LOKALITY V NAŠÍ PÉČI

Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – severní část

Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Oblík

Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Raná

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky Dlouhá hora

Ralsko (Kuřivody) – mozaika krátkostébelných trávníků a vřesovišť na bývalé tankové střelnici v Motýlím království Vlčích vřesovišť

Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zahrady královny Mateřídoušky v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zem zářivých motýlů v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

Ladis – prudké stepní stráně alpského typu pod hradem Laudegg

Fließ – teplomilné oligotrofní alpské trávníky Jasoní skalka u Římské cesty východ

Fließ – teplomilné oligotrofní alpské trávníky Ptačí kopeček

Zásady používáni cookies na tomto webu